[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

30/4/08

Tedes cultura gratis na rede

Non pretendo facer a competencia a público e os seus fins de semana con cultura gratis. So salientar o doado que é acceder á cultura gratuitamente na rede, a chea de xente que hai por descubrir, que non coñeces e que por inspiración vas dar ca páxina correcta (ou tamén podes procurar ou surfear e dar como por casualidade). Xa descubrira soitu.es xa fai tempo; quedeime ca páxina nos favoritos para revisar máis adiante e ter a certeza que o día que o viche por primeira vez non foi un espellismo e, ver noutro día, si repites as mesmas sensacións.
A costume nestos días que estou a coller, e ver os xornais na rede (publico.es, publico.pt, elpais.com, lavozdegalicia.es, anosaterra.org, vieiros.com) e da redes sociais (meneame.net, chuza.org, blogmemes.com e wikio.es) .
E últimamente soitu.es é algún blogs (do meu blogroll xa falaremos outro día, pois é moi extenso).
Ao que ía e a razón deste post (que me perdo e voúme para Úbeda e os seus cerros), atopei un cantautor que no coñecía, e no termo da cultura libre, para que vos tamén sexades libres, dotados do conocemento sufiente para escoller, señores e señoras con vostedes Hayes Carl...Hayes Carl "It's a Shame" (Live at the Saxon Pub)
Fonte: YouTube | soitu.es

1 comentario:

Por favor teña en conta as seguintes pautas...

Evite os insultos, palabras groseiras, alusións sexuais, vulgaridades o vulgares simplificacións.
Non sexa gratuitamente ofensivo, e menos aínda, inxurioso.

Os comentarios deben ser pertinentes. Respecte o tema formulado no artigo ou aqueles que xurdan de xeito natural no curso do debate.

En Internet, adóitanse utilizar alcumes no canto do propio nome, pero usurpar o doutro lector é unha práctica inaceptable.

Non escriba en MAIÚSCULAS. Na linguaxe de Internet interprétanse como gritos e dificultan a lectura.

Calquera comentario que non se ateña a estas normas poderá ser borrado e calquera comentarista que as rompa habitualmente poderá ver cortado o seu acceso aos comentarios da páxina de Mondoxíbaro.